SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
piątek, 13 grudnia 2019 roku
Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY
liczba znalezionych pozycji: 39
strona:   / 4
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  

Raport "Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie"

Przestrzenie, w których mogą się rozwijać innowacje, sieci współpracy między nauką i biznesem, oraz zmiana podejścia centrów badawczych na takie, gdzie nadrzędnym efektem prac ma być wdrożenie rozwiązań do produkcji - to recepty na zwiększenie innowacyjności w regionach, jakie przedstawiło Kreatywne Mazowsze w najnowszym raporcie. Opracowanie jest efektem konferencji Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie, która odbyła się 12 maja br. na Politechnice Warszawskiej.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.15/6
10 czerwca 2015  |  przeczytaj więcej  
Woyciech  Jarczewski

Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Motywem powstania niniejszego opracowania była potrzeba opisu zaobserwowanego nowego zjawiska branży turystycznej, jakim jest w ostatnich latach powstanie i burzliwy rozwój sektora kąpielisk geotermalnych w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce. W ciągu zaledwie kilku lat na terenie Polski powstało od podstaw kilka prężnie działających ośrodków, zaś w różnej fazie realizacji pozostawało w pierwszym kwartale 2013 r. drugie tyle


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 1.96/6
17 marca 2015  |  przeczytaj więcej  

Podmiotowość dla rozwoju

Niniejsza książka zawiera teksty przygotowane przez mówców kongresowych, poruszające problem podmiotowości w różnych sferach społeczno-gospodarczych. Cztery z nich dotyczą edukacji na ile powinna ona służyć rozwojowi intelektualnemu i podmiotowemu ucznia, a na ile kolekcjonowaniu dobrych wyników z testów czy egzaminów. Liczymy, że publikacja ta będzie służyła rozszerzeniu i stymulowaniu dalszej debaty na temat naszej podmiotowości zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej - również w sferze polskiej edukacji.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.33/6
9 czerwca 2011  |  przeczytaj więcej  
  Janusz Heller, Alicja Joanna Szczepaniak

Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej

Celem opracowania była syntetyczna ocena podziału środków z UE na 16 województw. Stwierdzono, że regionalny podział funduszy z Unii Europejskiej w latach 20002005 jest efektem przyjętej metody, która premiuje województwa o większej liczbie mieszkańców. W liczbach bezwzględnych największymi beneficjentami okazały się: Mazowsze, Śląsk i Małopolska, a więc regiony o wysokim stopniu urbanizacji, wyposażone w szerokie otoczenie biznesu i posiadające stosunkowo bogate zaplecze naukowe. Równocześnie pozyskują one najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mamy więc do czynienia z podwójnym uprzywilejowaniem tych województw w stosunku do pozostałych regionów. W liczbach względnych, które opisano indeksem pozyskanych środków w stosunku do udziału w tworzonym PKB, dominują natomiast: Warmia i Mazury, Podlasie oraz Pomorze Z achodnie. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób następuje niwelowanie istniejącego dystansu między wymienionymi regionami a województwami o najwyższym poziomie rozwoju. Badania nie potwierdziły też zależności pomiędzy PKB per capita a kwotami pomocy przypadającymi na jednego mieszkańca. Brak jakiejkolwiek zależności (dodatniej lub ujemnej) jest logicznym efektem przyjętego założenia, iż regionalny podział środków z Unii Europejskiej jest uwarunkowany głównie liczbą mieszkańców; wskazuje też na to, że przyjęte kryteria nie różnicują województw pod kątem oczekiwanych efektów ekonomicznych. Przyjmują natomiast egalitarne podejście, czyli przydział na każdego mieszkańca kraju statystycznie po równo.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.37/6
28 kwietnia 2010  |  przeczytaj więcej  
  Douglas Yuill, Martin Ferry, Tobias Gross

Przegląd, zmiany, reformy – zmiany Polityki Regionalnej w Unii Europejskiej i w Norwegii

Reforma unijnej polityki spójności na lata 20072013 wpłynęła na zmiany w działaniach dostosowawczych podejmowanych w państwach członkowskich. Zmiany te jak dowodzi analiza przeprowadzona dla UE 15, nowych państw członkowskich (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) oraz Norwegii przyjmują różne formy, zależnie od specyfiki krajowej. Część z nich wynika z przyjęcia nowego paradygmatu rozwoju. W artykule dokonano przeglądu zagadnień, wskazano na kwestie wymagające dalszej pogłębionej analizy.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.40/6
22 kwietnia 2010  |  przeczytaj więcej  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego - projekt do uzgodnień międzyresortowych

Projekt KSRR do międzyresortowych konsultacji uwzględnia zmiany wprowadzone w wyniku przeprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultacji społecznych dokumentu, w ramach debaty publicznej (wrzesień-grudzień 2009 r.). W trakcie debaty zorganizowanych zostało m.in. 16 konferencji regionalnych, w których uczestniczyło szerokie grono reprezentantów świata nauki, władz samorządowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz parlamentarzystów z danego regionu.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.37/6
22 marca 2010  |  przeczytaj więcej  

Polska. Raport strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Struktura raportu strategicznego została zaprojektowana w taki sposób, aby mógł on służyć jako podstawa debaty publicznej w Polsce na temat efektywności wdrażania polityki spójności w Polsce, stąd zespół autorski koncentrował się na problemach ważnych z punktu widzenia zarządzania rozwojem kraju i regionów. Zawiera on następujące części: * charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionów w latach 2004-2008 wraz z oceną trendów w kształtowaniu się zróżnicowań przestrzennych, * ocenę realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz ocenę postępu w realizacji Krajowego Programu Reform (Strategia Lizbońska), z wyodrębnieniem wkładu określonych Funduszy Europejskich we wdrażanie wytycznych i rekomendacji wspólnotowych, * problemy i bariery w efektywnej implementacji polityki spójności Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 oraz działania podjęte w celu przezwyciężenia ich i przyspieszenia wdrażania programów sektorowych i regionalnych, * wnioski i rekomendacje na przyszłość wynikające z oceny procesu wdrażania polityki spójności w Polsce oraz jej wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionów.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.57/6
9 marca 2010  |  przeczytaj więcej  
Marek  Kozak

System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji

Jakość systemu zarządzania obok podstaw teoretycznych, strategii rozwoju i ogólnego systemu instytucjonalnego kraju ma decydujący wpływ na wyniki europejskiej polityki regionalnej w Polsce. Z analizy systemu zarządzania ZPORR wynika, że słabe punkty mocno przeważają nad silnymi. Główne negatywne cechy to: silne scentralizowanie i biuro- kratyzacja (dalece wykraczająca poza reguły Unii), wybór projektów w trybie z reguły nieprzejrzystym i wrażliwym na układy polityczne, czasochłonność decyzyjna, rozmywanie odpowiedzialności, wysokie koszty przerzucone na beneficjentów, niska zdolność do zachowań menedżerskich, a wreszcie niespójność z ustawami kompetencyjnymi. Efekty lat 2004-2005 dowodzą, że system zarządzania nie spełnia oczekiwań .


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.60/6
23 lipca 2009  |  przeczytaj więcej  
Tomasz Grzegorz  Grosse

Ekspertyza na temat: Komunikatu Komisji Europejskiej: Poprawa transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie: przyjęcie otwartego modelu innowacyjności – realizacja strategii lizbońskiej

Celem omawianego komunikatu jest poprawa transferu wiedzy między publicznymi instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Komisja uznaje za podstawowy problem w UE zbyt niski transfer wiedzy w skali międzynarodowej. Jednak propozycje Komisji Europejskiej zawarte w recenzowanym komunikacie w niewielkim stopniu będą pomagały rozwiązać ten problem. Komisja zajmuje się głównie rekomendacjami, które przyczynią się do poprawy przepływów wiedzy przede wszystkim w ramach poszczególnych krajów. Zdaje się unikać wątków, które mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia trans-europejskiego transferu wiedzy,a dotyczą wzmocnienia prawa wspólnotowego lub instrumentów finansowych polityki innowacyjnej UE. Nie ma również odpowiednich propozycji wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w tych procesach.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.24/6
4 marca 2009  |  przeczytaj więcej  
Tomasz Grzegorz  Grosse

Ekspertyza na temat: Komunikatu Komisji Europejskiej: Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom - wkład w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy

Celem komunikatu Komisji Europejskiej na temat wspierania konkurencyjności europejskich regionów przez badania naukowe i innowacje jest zwiększenie synergii między różnymi instrumentami finansowymi UE rozwijającymi badania naukowe i innowacje w Europie, zwłaszcza działaniami polityki innowacyjnej i polityki spójności UE. Założeniem dokumentu jest silniejsze włączenie państw członkowskich i regionów do rozwoju innowacji, a więc również realizowania Strategii Lizbońskiej. Ponadto, zadaniem dokumentu jest zwiększenie koordynacji między obydwoma wspomnianymi politykami unijnymi, działaniami państw członkowskich i samych regionów, w celu silniejszego realizowania zadań związanych z poprawą innowacyjności na szczeblu regionalnym. Propozycje Komisji zostały ocenione w ekspertyzie jako zmierzające w dobrym kierunku, choć niewystarczające. Jednocześnie zaproponowano rekomendacje dotyczące przyszłości polityki innowacyjnej i polityki spójności UE.


tematyka:
aspekty krajowe i europejskie
 • aktualna ocena: 2.63/6
4 marca 2009  |  przeczytaj więcej  
                        [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]     następne »  
strona:   / 4
Liczba opracowań w poszczególnych grupach tematycznych:

Planowanie rozwoju
Urząd i Administracja
Gospodarka
Usługi społeczne
Usługi komunalne - infrastruktura publiczna
Gospodarka przestrzenna, środowisko
Fundusze
  

Grudzień 2019
PWŚCPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Styczeń 2020
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2019 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.